Układ nerwowy i narządy zmysłów - ssaki

UKŁAD NERWOWY:

 • wielkość mózgu nie jest wprost proporcjonalna do masy,czy wielkości ssaka,
 • rozwój kory kresomózgowia i móżdżku,jedyna część mózgowia która nie charakteryzuje się rozwojem to śródmózgowie, Centralny układ mózgowy ssaka składa się z: mózgowia i rdzenia kręgowego.

Mózgowie:

 • kresomózgowie - dwie półkule pokryte silnie pofałdowaną korą, drogi kojażeniowe, zachodzą w nim procesy myślowe, przetwarzanie informacji, leżą w nim pola asocjacyjne:
  • ruchowe - płat czołowy,
  • czuciowe - płat ciemieniowy,
  • wzrokowe - potyliczny,
  • słuchowe - skroniowy,
 • śródmózgowie - procesy widzenia oraz kieruje ośrodkiem statyczno - słuchowym,
 • międzymózgowie - w nim leżą dwa gruczoły dokrewne:przysadka mózgowa (procesy fizjologiczne) i szyszynka.
 • móżdżek - składa się z dwóch części, odpowiada za ruch i koordynację,

Rdzeń przedłużony-kieruje pracą narządów wewnętrznych.

Rdzeń kręgowy-odpowiada za procesy łuków odruchowych.

NARZĄDY ZMYSŁÓW:

 • rozwój zmysłów zależny jest od środowiska i trybu życia,
 • najlepiej rozwinięty narząd równowagi mają zwierzęta które poruszają się po nie płaskiej powierzchni,
 • wzrok najlepszy jest u lemurów i małp
 • węch na ogół jest dobry (oprócz małp i człowieka),
 • słuch dobrze rozwinięty u wszystkich (małżowina uszna pozwala wzmacniać dźwięk docierający do ucha wewnętrznego),
 • nietoperze,delfiny i wieloryby wytworzyły system echolokacji.