Układ nerwowy i narządy zmysłów - płazy

UKŁAD NERWOWY:

 • mózg składa się z:
  • międzymózgowia,
  • śródmózgowia (wzgórki wzrokowe), które zatrzymuje się na etapie rybim,
  • móżdżek,
  • rdzeń przedłużony,
  • rdzeń kręgowy.

NARZĄDY ZMYSŁÓW:

 • wzrok - oko,
 • węch nozdrza zewnętrzne i wewnętrzne,
 • dotyk koniec języka,
 • słuch-ucho środkowe,
 • równowaga błędnik.