Układ nerwowy i narządy zmysłów

UKŁAD NERWOWY:

 • wielkość mózgu nie jest wprost proporcjonalna do masy,czy wielkości ssaka,
 • rozwój kory kresomózgowia i móżdżku,jedyna część mózgowia która nie charakteryzuje się rozwojem to śródmózgowie, Centralny układ mózgowy ssaka składa się z: mózgowia i rdzenia kręgowego.

Mózgowie:

 • kresomózgowie – dwie półkule pokryte silnie pofałdowaną korą, drogi kojażeniowe, zachodzą w nim procesy myślowe, przetwarzanie informacji, leżą w nim pola asocjacyjne:
  • ruchowe – płat czołowy,
  • czuciowe – płat ciemieniowy,
  • wzrokowe – potyliczny,
  • słuchowe – skroniowy,
 • śródmózgowie – procesy widzenia oraz kieruje ośrodkiem statyczno – słuchowym,
 • międzymózgowie – w nim leżą dwa gruczoły dokrewne:przysadka mózgowa (procesy fizjologiczne) i szyszynka.
 • móżdżek – składa się z dwóch części, odpowiada za ruch i koordynację,

Rdzeń przedłużony-kieruje pracą narządów wewnętrznych.

Rdzeń kręgowy-odpowiada za procesy łuków odruchowych.
NARZĄDY ZMYSŁÓW:

 • rozwój zmysłów zależny jest od środowiska i trybu życia,
 • najlepiej rozwinięty narząd równowagi mają zwierzęta które poruszają się po nie płaskiej powierzchni,
 • wzrok najlepszy jest u lemurów i małp
 • węch na ogół jest dobry (oprócz małp i człowieka),
 • słuch dobrze rozwinięty u wszystkich (małżowina uszna pozwala wzmacniać dźwięk docierający do ucha wewnętrznego),
 • nietoperze,delfiny i wieloryby wytworzyły system echolokacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Układ nerwowy i narządy zmysłów

UKŁAD NERWOWY:

mózgowie + rdzeń kręgowy = centralny układ nerwowy,

wszystkie nerwy = obwodowy układ nerwowy

Mózg zbudowany z:

 • kresomózgowia (węch),
 • śródmózgowia (rozwinięte,odpowiada za ruch),
 • międzymózgowia,
 • móżdżka,
 • rdzenia przedłużonego (linia boczna).

NARZĄDY ZMYSŁÓW:

 • oko teleskopowe bez powiek,
 • słabo rozwinięte narządy węchu,
 • komórki receptorowe:
  • termiczne,
  • chemiczne,
  • dotykowe,

Linia naboczna – zmysł, służący do odbierania ruchów wody, jest to rozgałęziony system cienkich kanałów, tuż pod powierzchnią ciała w skórze, kościach czaszki, lub łuskach, kanały te mają liczne otwory na zewnątrz, wewnątrz kanału leżą ciałka czuciowe zbudowane z komórek nabłonkowych, opatrzonych wiciami (błędnik u kręgowców,ssaków jest zachowanym w kościach czaszki fragmentem linii nabocznej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Układ nerwowy i narządy zmysłów

UKŁAD NERWOWY:

 • mózg składa się z:
  • międzymózgowia,
  • śródmózgowia (wzgórki wzrokowe), które zatrzymuje się na etapie rybim,
  • móżdżek,
  • rdzeń przedłużony,
  • rdzeń kręgowy.

NARZĄDY ZMYSŁÓW:

 • wzrok – oko,
 • węch nozdrza zewnętrzne i wewnętrzne,
 • dotyk koniec języka,
 • słuch-ucho środkowe,
 • równowaga błędnik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.