Układ krwionośny i oddychanie

ODDYCHANIE:

 • płuca ssaków są workami o pęcherzykowatej budowie o powierzchni ok.100m2,
 • ssaki oddychają po części tak jak gady, za pomocą ruchów klatki piersiowej, lecz większą część pracy wykonuje przepona – mięsień oddechowy, duży, cienki płat mięśniowy, oddzielający jamę brzuszną od jamy piersiowej. Podczas wydechu jest mocno wgnieciona (skurcz mięśni brzucha rozciąga przeponę) do jamy piersiowej przez trzewia brzuszne, podczas wdechu spłaszcza się, wypycha trzewia ku tyłowi

  powiększając pojemność klatki piersiowej.

 • drogi oddechowe – otwory nosowe zewnętrzne i wewnętrzne, jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzele prawe i lewe, oskrzeliki, na końcu oskrzelików znajdują się pęcherzyki płucne, oplecione żyłami i tętnicami, tam następuje wymiana gazów

KRĄŻENIE:
u ssaków jako u zwierząt aktywnych o wysokiej temperaturze i dużej masie ciała krew spełnia dodatkową rolę – układu transportującego ciepło.

Budowa układu krwionośnego jest taka jak u ptaków, różnicą jest występowanie lewego łuku aorty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Układ krwionośny i oddychanie

UKŁAD KRWIONOŚNY:

jeden obieg krwi:

 1. krew żylna – odtleniona płynie z serca ku przodowi aortą brzuszną,
 2. rozdziela się na kilka par tętnic skrzelowych, jedna na łuk skrzelowy,
 3. z tętnic skrzelowych krew dostaje się do naczyń włosowatych skrzeli,
 4. natlenia się,
 5. jako krew tętnicza, natleniona płynie żyłami skrzelowymi do głównego naczynia – aorty grzbietowej,
 6. aorta grzbietowa rozdziela się na tętnice, które zaopatrują wszystkie narządy ciała,
 7. w narządach włosowatych narządów krew oddaje tlen,
 8. jako krew żylna płynie do żył głównych i serca.

ODDYCHANIE:

 • główny narząd oddechowy, znajdujący się na końcu głowy – skrzela, osadzone na łukach skrzelowych, odchodzą od nich wachlarzowate promienie-blaszki skrzelowe (otoczone ukrwioną błoną), oraz wyrostki filtracyjne (na których zatrzymuje się fito i zoo plankton).
 • narządem dodatkowym jest skóra, okryta tylko cienkim naskórkiem.

Przebieg oddychania:

 1. krew doprowadzona jest tętnicą łuku skrzelowego,
 2. w licznych i cienkich listkach skrzelowych (stale obmywanych od wnętrza strumieniem krwi, a od zewnątrz wodą) płynie do naczyń włosowatych,
 3. zostaje zebrana żyłą łuku skrzelowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Układ krwionośny i oddychanie

UKŁAD KRWIONOŚNY:

 • 3 obiegi krwi:
  • mały – płucny
  • duży – właściwy,
  • skórny.

Budowa:

Serce: dwa przedsionki, komory, stożek tętniczy.

W skutek zaniku skrzeli, z tętnic i żył łuków skrzelowych powstały bezpośrednie połączenia aorty brzusznej i grzbietowej zwane łukami aorty.

W zależności od sytuacji potrafią one zmieniać przepływ krwi w narządach prowadzących wymianę gazów (np.zwiększają przepływ krwi w skórze kosztem przepływu w płucach).

Wyższość tego układu polega na tym,że zarówno do płuc, jak i do ciała krew płynie zawsze pod bezpośrednim wpływem akcji serca z większy ciśnieniem i prędkością.

Obieg krwi:

 1. żyła główna doprowadza krew do prawego przedsionka serca,
 2. z prawej komory krew płynie tętnicą płucną do płuc,
 3. natlenia się w naczyniach włosowatych płuc,
 4. krew zostaje doprowadzona żyłą płucną do lewego przedsionka,
 5. z lewej komory płynie aortą brzuszną,łukiem aorty,aortą grzbietową do naczyń włosowatych ciała.

ODDYCHANIE:

układ oddechowy: otwory nosowe, gardło, tchawica (skrócenie dróg oddechowych, bez oskrzeli), płuco – dwa worki cienkościenne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.