Szkielet

SZKIELET:

lekki i delikatny (u pierwotnych masywny).

Szkielet osiowy + szkielet pasów i kończyn.

Szkielet osiowy to czaszka i kręgosłup, połączone kłykciem potylicznym,

Kręgosłup = kręgi szyjne, tułowiowe, kręg krzyżowy i kość ogonowa. Pas miednicowy połączony z kręgosłupem za pomocą kręgu krzyżowego. U płazów bezogonowych brak żeber.

Nowym nabytkiem jest kostka słuchowa tzw. strzemiączko (wysmukły słupek o zakończeniu w kształcie strzemienia) – przenosi ono drgania z błony bębenkowej na błędnik, powstało z przekształcenia górnej części łuku gnykowego; jako pierwsze u kręgowców mają ucho środkowe (niewielka jama połączona z gardzielą trąbką słuchową, oddzielona od świata zewnętrznego błoną bębenkową).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Szkielet

 • Czaszka ssaka składa się ze znacznie mniejszej liczby kości niż u gada.
  • dwie kości tworzące staw żuchwowy gada – kość kwadratowa i stawowa – znalazły się w uchu środkowym, przekształcone w kostki słuchowe młoteczek i kowadełko – towarzyszące strzemiączku odziedziczonemu po gadach
  • wiele kości zanikło np. z kości tworzących żuchwę gada pozostała tylko kość zębowa,
  • ze zrośnięcia kilku gadzich kości powstała kość skroniowa, z innych kość potyliczna,
 • w kręgosłupie nastąpił zrost kręgów w jedną kość krzyżową,mocno połączoną z miednicą.
 • połączenie kończyny przedniej ze szkieletem osiowym – pas barkowy (łopatka, obojczyk i kość krucza) – ma tendencje do redukcji, kończyna przednia łączy się ze szkieletem osiowym tylko mięśniami osadzonymi na łopatce. Wynika to stąd że główną siłę napędową stanowią mięśnie tylnych kończyn, kończyny przednie maja funkcje podporową.
 • U ssaków naczelnych i u kreta obojczyk zachowuje się wysoko rozwinięty,
 • 7 kręgów szyjnych,
 • w palcach po 3 kości paliczków wyjątek: kciuk i paluch – 2k. paliczków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Szkielet

 • zbudowany u spodoustych i jesiotrowatych z chrząstki, u innych z kości.
 • składa się z:
  • czaszki połączonej sztywno z kręgosłupem (odcinek tułowiowy i ogonowy; zbudowany z

   dwuwklęsłych kręgów)

  • szkieletu płetw,
 • mózgoczaszka, kosz skrzelowy, wewnątrz trzonów kręgów znajduje się struna grzbietowa (w całości lub w postaci szczątków)
 • cecha charakterystyczna:
  • brak połączenia pasa miednicowego i płetw brzusznych z kręgosłupem,
  • połączenie pasa barkowego i płetw piersiowych z czaszką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.